Służba ponad własne interesy

Strona główna

Rotary e-Club Poland  jest niedawno powstałym klubem Dystryktu 2231- Polska, charter klubu nastąpił 07.01.2016r. (link do strony Rotary Poland  RC E-Club Poland  oraz Znajdź klub ).

Zadania i cele stawiane naszemu klubowi są identyczne jak wszystkim pozostałym klubom ruchu Rotary International.

Jedyną różnicą jest sposób komunikacji członków klubu, który polega na aktywnym wykorzystaniu elektronicznych systemów (usług) do prowadzenia wideokonferencji lub telekonferencji.

W zależności od potrzeb cotygodniowe wideokonferencje prowadzone są w środowisku SKYPE, SKYPE dla firm lub innych narzędzi.

Poza regularnymi wideokonferencjami członkowie klubu spotykają się bezpośrednio na kwartalnych posiedzeniach klubu organizowanych przez Zarząd w różnych lokalizacjach.

Taki sposób komunikowania się oraz uczestnictwa we wspólnych projektach dedykowany jest do członków, którzy prowadzą bardzo mobilny tryb pracy zawodowej.

(C) Copyright by: rotarye-clubpoland.pl – 2018
Projekt i wykonanie Agencja Internetowa OWLSTUDIO.pl w Kielcach – 2018