"Service Above Self"
<< Powrót do aktualności

Nowy projekt Rotary eClub Poland „Integracja/edukacja, od jutra lepiej czytam”.


Dzięki dofinansowaniu z Grantu Dystryktalnego o numerze DG1969146 planujemy realizować projekt o charakterze edukacyjnym.

Ma on na celu:
✅Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo poprzez pomoc w nauce dzieciom nie osiągającym sukcesów edukacyjnych z powodu niskiej normy intelektualnej, deficytów rozwojowych i zaniedbań środowiskowych,
✅uświadamianie dzieciom oraz ich rodzicom korzyści płynących z dobrej edukacji, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji w dziedzinie technologii informacyjnej, języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych,
✅objęcie opieką prewencyjną uczniów zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz uczniów z problemami w nauce, szczególnie grupę najmłodszą jako pomoc w nauce pisania, czytania i liczenia

(C) Copyright by: rotarye-clubpoland.pl – 2018
Projekt i wykonanie Agencja Internetowa OWLSTUDIO.pl w Kielcach – 2018