"Service Above Self"

Przekazanie służby Rotary e-Club Poland 2019/2020

W dniu 27 lipca 2019 w Konstancinie miało miejsce przekazanie służby ReC Poland. Z rąk dotychczasowej Prezydent Klubu Renaty Jarosławskiej oraz Zbigniewa Szymanowskiego łańcuch przyjęła Karolina Kędzierska Kapuza. Uroczystość w Park Cafe w Konstancinie była okazją do spotkania przedstawicieli Klubów Rotary eClub Poland, Rotary Club Warszawa Konstancin, RC Kraków Wanda, Warszawski Klub Rotariański oraz Rotaract Klub Kraków-Wawel. Dziękujemy gospodarzom: Teresie Sendor oraz Pawłowi Szwarcowi za organizację tego miłego spotkania.

Czytaj wiecej

Nowy projekt Rotary eClub Poland „Integracja/edukacja, od jutra lepiej czytam”.

Dzięki dofinansowaniu z Grantu Dystryktalnego o numerze DG1969146 planujemy realizować projekt o charakterze edukacyjnym. Ma on na celu: ✅Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo poprzez pomoc w nauce dzieciom nie osiągającym sukcesów edukacyjnych z powodu niskiej normy intelektualnej, deficytów rozwojowych i zaniedbań środowiskowych, ✅uświadamianie dzieciom oraz ich rodzicom korzyści płynących z dobrej edukacji, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji w dziedzinie technologii informacyjnej, języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych, ✅objęcie opieką prewencyjną uczniów zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz uczniów z problemami w nauce, szczególnie grupę najmłodszą jako pomoc w nauce pisania, […]

Czytaj wiecej

(C) Copyright by: rotarye-clubpoland.pl – 2018
Projekt i wykonanie Agencja Internetowa OWLSTUDIO.pl w Kielcach – 2018