"Service Above Self"

Help Ukraine!

Rotary e-Club Poland “Help Ukraine” projects:

1. ROTARY E-CLUB POLAND SUMMER CAMPS FOR CHILDREN AND TEENAGERS

As part of the “Help Ukraine! – The Future is Now!” Project, taking into account the dramatic situation of Ukrainian refugees in Poland, this summer Rotary E-Club Poland are organizing a camp for Ukrainian children on the Baltic coast and an International Summer Camp for Teenagers in the heart of the Polish Mazury Lake District.

The aim of this project is to help Ukrainian children and teenagers adjust better to their new environment in Poland, improve their Polish and English language skills, enable networking and better integration with their peers from Poland and other countries in a relaxed environment, and hopefully help them forget the stress associated with the war in Ukraine and their situation of displacement – at least for a while. At least 15 participants in the camps will be Ukrainian children and teenage war refugees sponsored by Newry Rotary Club (N. Ireland), Rotary E-Club Poland and memoQ Translation technologies Ltd.

W ramach kampanii i projektu “Help Ukraine! – The Future is Now!” („Pomóż Ukrainie! – Przyszłość jest teraz!”), mając na względzie dramatyczną sytuację ukraińskich uchodźców w Polsce, a w szczególności dzieci i młodzieży, tego lata Klub Rotary E-Club Poland organizuje kolonie dla ukraińskich dzieci nad morzem bałtyckim oraz międzynarodowy obóz dla nastolatków w Olsztynie, w samym sercu polskich Mazur.

Celem tego projektu jest pomoc dzieciom i młodzieży z Ukrainy w lepszym przystosowaniu się do funkcjonowania w nowym środowisku w Polsce, rozwijanie ich znajomości języka polskiego i angielskiego, umożliwienie nawiązania kontaktów i lepszej integracji z rówieśnikami z Polski i innych krajów w miłej atmosferze, a także – miejmy nadzieję – pomoc w zapomnieniu o stresie związanym z wojną na Ukrainie i sytuacją przesiedlenia – przynajmniej na jakiś czas. Co najmniej 15 uczestników kolonii oraz obozów to ukraińskie dzieci i nastoletni uchodźcy wojenni sponsorowani przez Newry Rotary Club (Irlandia Północna), Rotary E-Club Poland i memoQ Translation technologies Ltd.

SUMMER CAMP FOR CHILDREN, Krynica Morska, 28.06- 08.07.2022

Target participants: Ukrainian children currently living in Poland as refugees with their mothers

Target age of participants: from 8 to 12 years old

Number of participants: 15-30

Dates and duration of camp: from 28.06- 08.07.2022

Location: Krynica Morska (a major holiday resort town on the Polish Baltic coast)

Co-organizer: Rotary E-Club Poland

Co-organizer: ALMATUR Travel Agency

Sponsors: Newry Rotary Club (N. Ireland), Rotary E-Club Poland and memoQ Translation technologies Ltd.

Choice of location: ALMATUR Travel Agency has been organizing successful summer camps, including the ones in Krynica Morska, for decades. The participants are housed in the Posejdon holiday resort located in a secure park area, 800m from the beach and practically on the shore of the Vistula Lagoon. The units include 2, 3, 4 person rooms with a bathroom. The Posejdon facilities include a common room, a club and sports facilities.

Krynica Morska is a small town situated between the Baltic coast and the Vistula Lagoon and it is a typical holiday resort. The children can participate in team events and games, such as:, football, volleyball, beach volleyball, beach tennis, badminton or use the water equipment. Trips to the beach are fully supervised and there are lifeguards on duty at all times. The children can also go on day trips to nearby Gdansk, Marbork and take a boat cruise on the Vistula Lagoon. Experienced and professional Almatur staff organize all the activities for camp participants and supervise the children at all times.

The organisers provide accident insurance for all participants.

Accommodation: 10 nights

Meals: full board (3 meals per day) in the canteen. Special diet requirements can be taken into account.

Travel: from central Warsaw to Krynica Morska and return by air-conditioned coach with toilet facilities

Sponsorship: Newry Rotary Club (N. Ireland), Rotary E-Club Poland and memoQ Translation technologies Ltd. are financing most of the costs of participation of the Ukrainian children

Further information and International Teenagers Camp applications please contact us at: eclub@rotary.org.pl

KOLONIE LETNIE DLA DZIECI Z UKRAINY – KRYNICA MORSKA, 28.06- 08.07.2022

Docelowi uczestnicy: dzieci ukraińskie mieszkające obecnie w Polsce z matkami

Wiek uczestników: od 8 do 12 lat

Liczba uczestników: 15-30

Daty i czas trwania kolonii: od 28.06 do 08.07.2022 r.

Lokalizacja: Krynica Morska (popularna miejscowość wypoczynkowa nad Bałtykiem)

Współorganizator: Rotary E-Club Poland

Współorganizator: Biuro Podróży ALMATUR https://www.almatur.pl/\

Sponsorzy: Newry Rotary Club (N. Irlandia), Rotary E-Club Poland i memoQ Translation technologies Ltd.

Wybór miejsca: Biuro Podróży ALMATUR od kilkudziesięciu lat z powodzeniem organizuje kolonie letnie dla dzieci, w tym w Krynicy Morskiej. Uczestnicy zakwaterowani są w ośrodku wypoczynkowym Posejdon, położonym na terenie strzeżonego parku, 800 m od plaży i praktycznie nad samym brzegiem Zalewu Wiślanego. Do dyspozycji uczestników są pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienką. Na terenie ośrodka Posejdon znajduje się świetlica, klub oraz obiekty sportowe.

Krynica Morska to typowa miejscowość wypoczynkowa położona między wybrzeżem Bałtyku a Zalewem Wiślanym. Dzieci mogą tu uczestniczyć w roznych imprezach i grach zespołowych, takich jak: piłka nożna, siatkówka, siatkówka plażowa, tenis plażowy, badminton lub korzystać ze sprzętu wodnego. Wyjścia na plażę są w pełni nadzorowane i przez cały czas dyżurują tam ratownicy. Dzieci mogą również wybrać się na jednodniowe wycieczki do pobliskiego Gdańska, Marborka oraz na rejs statkiem po Zalewie Wiślanym. Doświadczona i profesjonalna kadra Almaturu organizuje wszystkie zajęcia dla uczestników obozu i przez cały czas sprawuje opiekę nad dziećmi.

Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zakwaterowanie: 10 noclegów

Wyżywienie: pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) w stołówce. Istnieje możliwość uwzględnienia specjalnych wymagań dietetycznych.

Przejazd: z centrum Warszawy do Krynicy Morskiej i z powrotem klimatyzowanym autokarem z toaletami.

Sponsoring: Newry Rotary Club (Irlandia Północna), Rotary E-Club Poland oraz memoQ Translation technologies Ltd. finansują większość kosztów uczestnictwa dzieci z Ukrainy.

Więcej informacji oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: eclub@rotary.org.pl

INTERNATIONAL SUMMER CAMP FOR TEENAGERS – KORTOWO/OLSZTYN – PARTICIPANTS FROM OTHER COUNTRIES ARE WELCOME1-11 July 2022

Target participants: Ukrainian teenagers currently studying in high schools in Poland, Polish teenagers, and teenagers from other countries who wish to participate in the project and integrate with their Ukrainian and Polish peers. The main language of communication will be English.

Target age of participants: from 15 to 17 years old

Number of participants: 40-45

Dates and duration of camp: from 1 to 11 July 2022

Location: Kortowo, Olsztyn (a major town in the Polish Warmia and Mazury Lake District)

Co-organizer: Rotary E-Club Poland

Co-organizer: ALMATUR Travel Agency

Sponsors: Newry Rotary Club (N. Ireland), Rotary E-Club Poland and memoQ Translation technologies Ltd.

Choice of location: ALMATUR Travel Agency has been organizing successful summer camps in Kortowo for decades. The teenagers stay in well-equipped student dormitories on the student campus of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.

The Kortowo campus has been attracting young people in the summer because it’s a really fun place for young people. The campus is located on the shore of Kortowo lake and offers countless attractions, recreation and sport at its best. Apart from the dormitories which are located in a park and next to the beach, there are plenty of sports facilities (tennis courts, indoor sports hall, artificial grass pitches, athletics stadium, gyms, indoor swimming pool, horse riding centre, marina with water sports equipment and a secure swimming area with lifeguard supervision etc.). There are also some clubs where kids can enjoy good music and dancing in a safe environment, take part in artistic events and use other recreational facilities. The teenagers can participate in team events, hiking trips, and games, such as: basketball, football, volleyball, beach volleyball, beach tennis, badminton or use the water equipment such as kayaks and pedal boats or try their hand at sailing. Experienced and professional Almatur staff organize all the activities for camp participants and supervise them at all times.

Accommodation: 10 nights in double rooms with ensuite bathrooms in student dormitories. There is a common room and a TV room in the building.

The organisers provide accident insurance for all participants from the EU. Citizens of countries outside the EU are required to purchase additional insurance.

Meals: full board (3 meals per day) in the canteen. Breakfast and dinner are served buffet style, while lunch is served at the tables. Traditional Polish cuisine is adapted to the nutritional needs of young people. Special diet requirements can be taken into account but the organisers need to be notified of this beforehand.

Travel: from central Warsaw to Olsztyn and return by air-conditioned coach with toilet facilities

Sponsorship: Newry Rotary Club (N. Ireland), Rotary E-Club Poland and memoQ Translation technologies Ltd. are financing most of the costs of participation of the Ukrainian teenagers

Price for foreign teenagers: 500 EUR/person (from Warsaw)

In case of foreign teenagers, we also offer an optional 2-3 day stay before the camp with Rotary families in Warsaw. The host families will pick up the teenagers from the airport and take them to the airport at the end of the camp, provide them with accommodation and meals and organize supervised sightseeing trips around Warsaw and opportunities to network with Polish and Ukrainian teenagers in an informal setting.

Further information and International Teenagers Camp applications please contact us at: eclub@rotary.org.pl

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ DLA MŁODZIEŻY– MAZURY, KORTOWO/OLSZTYN – ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW Z INNYCH KRAJÓW1 – 11 lipca 2022 r.

Docelowi uczestnicy: młodzież ukraińska ucząca się obecnie w szkołach średnich w Polsce, młodzież polska oraz młodzież z innych krajów, która chciałaby wziąć udział w projekcie i zintegrować się ze swoimi ukraińskimi i polskimi rówieśnikami. Głównym językiem komunikacji będzie język angielski.

Wiek uczestników: od 15 do 17 lat.

Liczba uczestników: 40-45

Daty i czas trwania obozu: od 1 do 11 lipca 2022 r.

Lokalizacja: Kortowo, Olsztyn

Współorganizator: Klub Rotary E-Club Polska

Współorganizator: Biuro Podróży ALMATUR https://www.almatur.pl/\

Sponsorzy: Newry Rotary Club (N. Irlandia), Rotary E-Club Poland i memoQ Translation technologies Ltd.

Wybór miejsca: Biuro Podróży ALMATUR od kilkudziesięciu lat z powodzeniem organizuje obozy letnie w Kortowie. Młodzież mieszka w dobrze wyposażonych domach studenckich na terenie kampusu studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kampus w Kortowie przyciąga młodych ludzi latem, ponieważ jest to bardzo fajne miejsce dla rekreacji i wypoczynku młodzieży. Kampus położony jest nad brzegiem jeziora Kortowskiego i oferuje niezliczone atrakcje, rekreację i sport w najlepszym wydaniu. Oprócz akademików, które znajdują się w parku i tuż przy plaży, jest tu mnóstwo obiektów sportowych (korty tenisowe, kryta hala sportowa, boiska ze sztuczną trawą, stadion lekkoatletyczny, siłownie, kryty basen, ośrodek jeździecki, przystań ze sprzętem wodnym oraz strzeżone kąpielisko z nadzorem ratownika itp.) Na kampusie są również kluby, w których młodzież może w bezpiecznym toczeniu cieszyć się dobrą muzyką i tańcem, brać udział w imprezach artystycznych i korzystać z innych możliwości rekreacyjnych. Młodzież może uczestniczyć tu w imprezach, wycieczkach pieszych i grach zespołowych, takich jak: koszykówka, piłka nożna, siatkówka, siatkówka plażowa, tenis plażowy, badminton lub korzystać ze sprzętu wodnego, np. kajaków i rowerów wodnych, albo spróbować swoich sił w żeglarstwie. Doświadczona i profesjonalna kadra Almaturu organizuje wszystkie zajęcia dla uczestników obozu i przez cały czas sprawuje nad nimi opiekę.

Zakwaterowanie: 10 noclegów w pokojach dwuosobowych z łazienkami w akademikach studenckich. W budynku znajduje się świetlica i sala telewizyjna.

Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich uczestników z UE. Obywatele krajów spoza UE są zobowiązani do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

Wyżywienie: pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) w stołówce. Śniadania i kolacje podawane są w formie bufetu szwedzkiego, natomiast obiady serwowane są do stołów. Tradycyjna kuchnia polska jest dostosowana do potrzeb żywieniowych młodzieży. Możliwe jest uwzględnienie specjalnych wymagań dietetycznych, ale organizatorzy muszą być o tym wcześniej poinformowani.

Przejazd: z centrum Warszawy do Olsztyna i z powrotem klimatyzowanym autokarem z toaletami

Sponsoring: Newry Rotary Club (Irlandia Północna), Rotary E-Club Poland i memoQ Translation technologies Ltd. finansują większość kosztów uczestnictwa młodzieży ukraińskiej.

W przypadku nastolatków z zagranicy oferujemy również opcjonalny 2-3 dniowy pobyt przed obozem u rodzin Rotary w Warszawie. Rodziny goszczące odbiorą nastolatków z lotniska i odwiozą ich na lotnisko po zakończeniu obozu, zapewnią im zakwaterowanie i wyżywienie, a także zorganizują nadzorowane wycieczki po Warszawie i możliwość nawiązania kontaktów z polskimi i ukraińskimi nastolatkami w nieformalnej atmosferze.

2. Immediate relief – delivery of food and emergency supplies to the Polish-Ukrainian border and emergency transport services

From the beginning of the war in February our e-Club was involved in preparing and delivering food (sandwiches, beverages, fruit), blankets, clothes and sleeping bags to the Polish-Ukrainian border. In addition, members of our club personally transported refugees across the border and to various locations in Poland.

Duration: 1 month

Status: completed

3. Immediate relief – providing or finding accommodation for Ukrainian refugees and relocation efforts

Like most Polish people, members of our e-Club have welcomed Ukrainian refugees into their homes. Apart from providing accommodation and board, we are committed to providing emotional support, finding jobs for them and making them feel comfortable and useful. For example, Ulia Lord, a popular Ukrainian singer who is a guest at our President’s home, is supporting the refugee effort by performing at regular charity events and she has now recorded a protest song in Ukrainian and Polish with our member Mateusz Kuśmierek (Antynomia band) called “War”.

Accommodation and board for Ukrainian refugees is provided by their Polish hosts out of solidarity with the Ukrainian nation and out of the goodness of people’s hearts. However, there is no return to the Ukraine for the refugees any time soon, and this situation cannot continue forever. So, we are now involved in helping some of the refugees relocate to other cities in Poland or to other countries, and planning for the future.

The problem is that over 90% of the refugees are women and children, some of them are elderly or ill, and they don’t generally speak Polish or other foreign languages, it will be very difficult for them to relocate to other countries and find work quickly. However, our members have helped relocate refugees to Switzerland and Sweden, and we are now involved in a Rotary-led relocation programme to Tenerife (Spain) and working together with the Global Expo Refugee Centre at 6D Modlińska St. in Warsaw to relocate refugees to the US and Canada.

Start: 25 February 2022r

Duration: unlimited

Status: ongoing

4. Immediate relief – delivery of food and other supplies to the various refugee centres

As part of this project Rotary e-Club Poland has committed at the beginning of March to supporting several refugee centres in Warsaw. The main centre which we support is the Global Expo Refugee Centre at 6D Modlińska St. in Warsaw but we also make regular deliveries to the refugee centres in Legionowo and the Wawer District of Warsaw, as well as some other smaller centres. The centre at Modlinska St. is a huge refugee reception, short-term accommodation centre and goods distribution centre. The centre provides aid to thousands of Ukrainian refugees from all over Warsaw and they also house, feed and care for over 800 Ukrainians (mainly elderly and/or ill people or women with small children) on day-to-day basis, and this also includes hundreds of pets. These refugees and their families have much lower chances for accommodation with host families and relocation, so some of them have been at the centre for a while now and their future is uncertain. The refugee centre is now expected to increase their accommodation capacity to 2000 people (because the Torwar Refugee Centre is closing down soon).

Most refugees have very few possessions because they could not take much luggage when they left Ukraine and they have very little or no money, so all the centres are in great need of all sorts of products, and volunteers are required all the time. For example, the volunteers at the Global Expo Centre at Modlińska perform various tasks: transporting and carrying packages, sorting through packages and segregating all the goods by categories, cooking, cleaning, distributing aid, helping the ill/elderly Ukrainian refugees with their basic needs, providing information, interpreting, caring for pets, providing emotional and psychological support, Polish/English lessons, other training/workshops, and even entertainment. This centre operates 24/7 mainly thanks to volunteers from Poland and abroad. Our members have also volunteered here and we try to help as much as we can but they are always in desperate need of volunteers and goods and funding.

Our e-Club has been very active in helping these refugee centres by delivering all sorts of goods (either purchased directly by our club and members, received from other Rotary clubs or purchased with various donations).

The needs vary from day to day so it is very difficult to specify what exactly is needed at any given time. For example, sometimes baby products or hygiene products are in high demand or some medical/hygiene products for the elderly/ill, while at other times the warehouses are overflowing with these products and they need something else. For example, at the moment all the centres have very high demand for non-perishable food products (especially, tea, coffee, sugar, canned milk, rice, beans, muesli, flour, cornflakes, porridge, per food and various canned goods) and personal hygiene products (including tampons and shaving kits), most need disposable utensils, new clothes, sleeping bags and blankets, underwear (especially in L, XL and XXL size), socks, tracksuits and other casual clothes, thermal wear, sports shoes, bathroom slippers, suitcases etc. Used clothes, blankets, and shoes are not needed. In other words, the situation is very dynamic and keeps changing on a day-to-day basis, so some of the goods delivered from abroad at great expense are not necessarily in high demand by the time they arrive at their destination. Additionally, there are a lot of delays and logistical issues associated with handling goods coming from abroad and in most cases it is much easier and cheaper to buy them in Poland wholesale, and get them picked up by the people who are locally coordinating their transports and distribution. Therefore, nowadays we strongly recommend sending funds instead of products to trusted NGOs.

After getting off to a rocky start the centres are generally very well run and the volunteers who work there are fantastic. For example, the Global Expo Refugee Centre Co-ordinator appointed by the Mazowsze Province Governor, Joanna Mikulska (first from the left in the top left-hand picture) and the Volunteer Co-ordinator, Beata Kalska (second from the left in the top left-hand picture) and the site Co-Ordinator Oksana are extremely dedicated to this project and can be found at the centre practically at all times. This is the Global Expo Modlinska Centre FB page where they publish important information, appeals for volunteers and daily updates on what is needed:

https://www.facebook.com/groups/506610454151642/

Start: 1 March 2022

Duration: unlimited

Status: ongoing

5. “The Future is Now!” Project for Ukrainian Primary School Kids

Our Rotary e-Club not only co-operates with the Primary School for Children with Special Needs in Legionowo and we have recently also established co-operation with another primary school in Warsaw (Szkoła Podstawowa no. 361) https://sp361.edupage.org

This is a big primary school which has accepted over 150 Ukrainian refugee children (aged 7 – 15). Ukrainian children generally have problems adapting to their new environment, they feel alienated, they don’t know Polish, they are worried about the future and miss their fathers who are fighting in the war. The school is trying to address these issues and make their life easier. With our sponsorship and help they organized a Sports Day event on 13 April 2022. The kids participated in mixed polish-Ukrainian teams and Rotary e-Club Poland provided all the snacks, drinks, treats and awards for the winners as well as a special prize (a trip to a Hula Kula Recreation Complex). The Principal, Tomasz Romiszewski (see picture with our President below), is extremely dedicated to making the Ukrainian kids feel safe and cared for, and he has some other great ideas for integration projects that would help these traumatized kids overcome the stress of adjusting to their new school and settling down in a foreign country. Rotary e-Club Poland is committed to helping the school organize other integration events in the future.

It is important to understand that now that the Ukrainian refugees are living in Poland for the foreseeable future, the parents need to find work and the kids living in Poland need to be taken care of and participate in all sorts of integration activities, learn Polish and start making plans!

The school holidays in Poland are over 2 months long (from third week of June until end of August) and that is why we are planning to help both primary and high-school kids by organizing holiday camps.

As part of our extensive partner network, we co-operate with other organisations and if we manage to raise the necessary funds to make the down payment and cover the costs they will help us organize a two week summer camp for Ukrainian primary school kids at a nice location.

We are also helping Ukrainian kids in the Zagłębie/Silesia region. As part of our fund raising efforts, on 19.03.2022 we organized a Polish-Ukrainian FIDE chess tournament for kids in Katowice. The event was supervised by our member from Katowice, Paweł Koza, who is a certified chess instructor. We had more than 100 participants from several countries and Ukrainian participants were admitted free of charge. All proceeds from the tournament were used to finance aid for Ukrainian refugees. Another such event will be organised in May in Wroclaw.

Start: 10 March 2022

Duration: unlimited

Status: ongoing

6. “The Future is Now!” Project for Ukrainian High School Kids

Our Rotary e-Club is also committed to helping Ukrainian teenagers. We have launched the first such project at the Stefan Czarnecki High School in Warsaw (XLVI Liceum im. Stefana Czarneckiego w Warszawie – https://lo46targowek.eduwarszawa.pl). There are 30 students from Ukraine currently studying at this high school and Polina Krajewska (the 15 year old Ukrainian daughter of our honorary member Olga Krajewska – also a member of Rotary Kharkiv Mryia in Ukraine) is co-ordinating a support group and project for these kids. Apart from holding support meetings and setting up a social media discussion group, these kids also do volunteer work in refugee centres.

Ukrainian teenagers do not have separate classes, they study according to the Polish programme and they need a lot of help with their Polish lessons and integration. Teenagers generally have more integration issues than primary school kids. They are older, they are more aware of what is happening in the Ukraine, they lost touch with their friends, they do not learn foreign languages as quickly as the younger kids, the universities they’ve been planning to go to have been destroyed etc.. In other words, these kids have been displaced and left without any support at the worst possible time. Many of them are in denial and mistakenly believe that they’ll return to Ukraine and their old lives any day now, but at the moment they all feel like they’ve been deprived of a future.

These teenagers require emotional support and a new perspective. When asked about their needs, they declared that apart from Polish lessons they want to learn more about Poland, travel and integrate with their peers. If we manage to collect the necessary funds, our Rotary e-Club is ready to organize extra tuition, day trips, psychological support groups and sponsor some holiday activities. These kids would also like to go to a summer camp and would really enjoy meeting teenagers from other counties (because they want to improve their English skills as well as integrating with their peers and combine this with sports activities). So, if we manage to raise the necessary funds to cover the costs, we will organize a two-week summer camp for Ukrainian high school kids. We would also try to invite English speaking volunteers from other countries to participate.

Start: 10 March 2022

Duration: unlimited

Status: ongoing

As part of our earlier Help Ukraine relief joint fundraising with other Warsaw clubs, we were given access to some donations in kind from the shared warehouse, and we diligently distributed these goods to the refugee centres over the past month, but unfortunately we did not get access to any of the funds collected by the Cluster. This is why budgeting any future projects is so difficult at the moment. Given that we are involved in several “Help Ukraine” projects at the same time and the school holidays start in June, in spite of all the volunteer work and contributions made by our own Rotary e-Club members we are extremely short on funds, so if you wish to contribute to our efforts and support our projects (outlined above) and help the Ukrainian refugees in a coordinated way, please make a contribution to our Fund and work directly with us. We are confident we can implement all of our projects and help more individuals by working together as fellow Rotarians. Please remember that every penny counts, and even the smallest contribution can change someone’s life and make the refugee situation in Poland more bearable.

DONATIONS

Financial aid definitely works best and it is the fastest way to help, but in order to accommodate everybody we are also ready to accept donations in-kind and as Rotary e-Club Poland we handle some goods at our Warsaw headquarters and have organised a warehouse for storage of large quantities of donated goods on the outskirts of Warsaw (please contact us at eclub@rotary.org.pl before planning any deliveries).

The best way to make a donation is via bank transfer to any of our designated Rotary e-Club Poland IBAN accounts:

Account holder: Rotary e-Club Poland

Bank: Santander Bank Polska SA

SWIFT/BIC: WBKPPLPP

PL78 1090 2590 0000 0001 2339 7337 (PLN account)

PL85 1090 2590 0000 0001 2339 8181 (EUR account)

PL12 1090 2590 0000 0001 5018 8664 (USD account)

Please indicate clearly on the transfer order that this donation is for: „HELP FOR UKRAINE” – Rotary E-Club Poland Charity Fund

For confirmation of receipts of donations and other financial matters please contact our Rotary e-Club Poland Treasurer: Marzena Śliz marzena.sliz@wp.pl

Please let us know if you’d like to receive a donor’s certificate and thank you letter as well as regular updates on our projects. We are happy to provide all donors with relevant financial documentation and welcome any volunteers who would like to help make our projects successful.

If you are interested in receiving more materials (pictures, films etc.), please let us know. If you have ideas on how to provide other help for Ukrainian refugees or can assist in relocation of refugees to other countries and you’d like to talk to us personally, we will be happy to tell you more about our projects, the current refugee situation in Poland and our plans on zoom. Please let us know if you’d like us to schedule a meeting.

Rotary e-Club Poland thank you very much for all your support and willingness to contribute to this worthy humanitarian refugee cause!

(C) Copyright by: rotarye-clubpoland.pl – 2018
Projekt i wykonanie Agencja Internetowa OWLSTUDIO.pl w Kielcach – 2018