"Service Above Self"

Projects

Project „Help Ukraine!

The Russian invasion of Ukraine on 24 February 2022 has triggered Europe’s greatest humanitarian refugee crisis since World War II. It is estimated that Poland has accepted nearly 3 million refugees already and there are still approximately 30 thousand new refugees crossing the Polish-Ukrainian border every day. Over 90% of these refugees are women and children. The rest are mainly elderly and/or ill people. The men remained in the Ukraine to fight the Russians.

So, in 2022, we need to focus on the Ukrainian humanitarian crisis and launched a series of projects as part of the “Help Ukraine!” campaign. Many Rotary clubs from all over the world are responding to our appeals for help, contributing both in kind and financially and trying to make a difference. If you want to know more about our “Help Ukraine!” projects and fundraising campaign and/or donate to our fund, please go to: “Help Ukraine!”.

Rosyjska inwazja na Ukrainę 24 lutego 2022 r. wywołała w Europie największy kryzys humanitarny wśród uchodźców od czasów II Wojny Światowej. Szacuje się, że Polska przyjęła już prawie 3 miliony uchodźców, a codziennie granicę polsko-ukraińską przekracza wciąż około 30 tysięcy nowych przybyszów. Ponad 90% tych uchodźców to kobiety i dzieci. Pozostali to głównie osoby starsze i/lub chore. Mężczyźni pozostali na Ukrainie, by walczyć z Rosjanami. Dlatego w 2022 roku skupiamy się na ukraińskim kryzysie humanitarnym i rozpoczęliśmy serię projektów w ramach kampanii „Help Ukraine!”.

Wiele klubów Rotary z całego świata odpowiada na nasze apele o pomoc, wnosząc wkład zarówno rzeczowy, jak i finansowy, i starając się coś zmienić. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych projektach „Pomoc Ukrainie!” i kampanii zbierania funduszy i/lub przekazać darowiznę na nasz fundusz, wejdź na stronę: „Help Ukraine!„.

DONATIONS

Financial aid definitely works best and it is the fastest way to help, but in order to accommodate everybody we are also ready to accept donations in-kind and as Rotary e-Club Poland we handle some goods at our Warsaw headquarters and have organised a warehouse for storage of large quantities of donated goods on the outskirts of Warsaw (please contact us at eclub@rotary.org.pl before planning any deliveries).

The best way to make a donation is via bank transfer to any of our designated Rotary e-Club Poland IBAN accounts:

Account holder: Rotary e-Club Poland

Bank: Santander Bank Polska SA

SWIFT/BIC: WBKPPLPP

PL78 1090 2590 0000 0001 2339 7337 (PLN account)

PL85 1090 2590 0000 0001 2339 8181 (EUR account)

PL12 1090 2590 0000 0001 5018 8664 (USD account)

Please indicate clearly on the transfer order that this donation is for: „HELP FOR UKRAINE” – Rotary E-Club Poland Charity Fund

For confirmation of receipts of donations and other financial matters please contact our Rotary e-Club Poland Treasurer: Marzena Śliz marzena.sliz@wp.pl

Please let us know if you’d like to receive a donor’s certificate and thank you letter as well as regular updates on our projects. We are happy to provide all donors with relevant financial documentation and welcome any volunteers who would like to help make our projects successful.

If you are interested in receiving more materials (pictures, films etc.), please let us know. If you have ideas on how to provide other help for Ukrainian refugees or can assist in relocation of refugees to other countries and you’d like to talk to us personally, we will be happy to tell you more about our projects, the current refugee situation in Poland and our plans on zoom. Please let us know if you’d like us to schedule a meeting.

Rotary e-Club Poland thank you very much for all your support and willingness to contribute to this worthy humanitarian refugee cause!

Projekt Rotary eClub Poland „Integracja/edukacja, od jutra lepiej czytam”.
Głównym celem projektu jest:
✅Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo poprzez pomoc w nauce dzieciom nie osiągającym sukcesów edukacyjnych z powodu niskiej normy intelektualnej, deficytów rozwojowych i zaniedbań środowiskowych,
✅uświadamianie dzieciom oraz ich rodzicom korzyści płynących z dobrej edukacji, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji w dziedzinie technologii informacyjnej, języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych,
✅objęcie opieką prewencyjną uczniów zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz uczniów z problemami w nauce, szczególnie grupę najmłodszą jako pomoc w nauce pisania, czytania i liczenia

„Od jutra lepiej czytam”

Wsparcie dla Rehabilitacyjnego Centrum dla Dzieci w Kirgistanie.
Członek Rotary Club Kraków Wawel oraz Konsul Honorowy Republiki Kirgiskiej w Polsce Janusz Krzywoszyński zwrócił się z prośbą o zorganizowanie pomocy w zbiórce środków finansowych.
➡️Zebrane pieniądze przeznaczone będą na turnus wypoczynkowy dla grupy ok 20 dzieci plus opiekunowie z Domów Dziecka w Kirgistanie. Są to dzieci do lat siedmiu.
➡️Przewidywany koszt pobytu jednego dziecka wynosi około 8 USD na dzień.
➡️Poszukiwani są również Wolontariusze do pomocy przy opiece nad dziećmi.
Rehabilitacyjne Centrum dla Dzieci mieszczące się na brzegu jeziora Issyk-kul, niedaleko wioski Dżanisz. Podobne dwa turnusy były organizowane już wcześniej.
Nad wszystkimi obozami czuwał budowniczy ośrodka – br. Damian Wojciechowski SJ, a nad stroną opiekuńczą obozów dla dzieci i młodzieży ks. Jerzy Jędrzejewski, ks. Remigiusz Kalski SJ oraz s. Bogumiła ze Zgromadzenia Szkolnych Sióstr Świętego Franciszka.
W organizacji obozów pomagało 30 wolontariuszy z różnych krajów: Kirgizji, Polski, Szwajcarii, Anglii, Belgii, Słowenii, Ukrainy i Rosji.

Dzieci na obozie rehabilitacyjnym w 2018r.

Rotary e-Club Poland jest szczególnie wyczulony na likwidowanie narastających nierówności społecznych oraz likwidowanie barier w rozwoju występujących w wielu regionach naszego kraju.  Dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

Ponadto realizujemy:

PolioPlus Program

Rotary International od 1979 prowadzi szczepienia dzieci przeciw polio, czyli chorobie Heinego-Medina

więcej » https://www.rotary.org/myrotary/en/take-action/end-polio


Global Water Program

Rotary pomaga zapewnić czystą wodę tysiącom ludzi na całym świecie
więcej »https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/about-rotary/water-and-sanitation 

(C) Copyright by: rotarye-clubpoland.pl – 2018
Projekt i wykonanie Agencja Internetowa OWLSTUDIO.pl w Kielcach – 2018