Służba ponad własne interesy

Projekty

Rotary e-Club Poland jest szczególnie wyczulony na likwidowanie narastających nierówności społecznych oraz likwidowanie barier w rozwoju występujących w wielu regionach naszego kraju.  Dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

Projekt Rotary eClub Poland „Integracja/edukacja, od jutra lepiej czytam”.
Głównym celem projektu jest:
✅Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo poprzez pomoc w nauce dzieciom nie osiągającym sukcesów edukacyjnych z powodu niskiej normy intelektualnej, deficytów rozwojowych i zaniedbań środowiskowych,
✅uświadamianie dzieciom oraz ich rodzicom korzyści płynących z dobrej edukacji, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji w dziedzinie technologii informacyjnej, języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych,
✅objęcie opieką prewencyjną uczniów zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi oraz uczniów z problemami w nauce, szczególnie grupę najmłodszą jako pomoc w nauce pisania, czytania i liczenia

„Od jutra lepiej czytam”

Wsparcie dla Rehabilitacyjnego Centrum dla Dzieci w Kirgistanie.
Członek Rotary Club Kraków Wawel oraz Konsul Honorowy Republiki Kirgiskiej w Polsce Janusz Krzywoszyński zwrócił się z prośbą o zorganizowanie pomocy w zbiórce środków finansowych.
➡️Zebrane pieniądze przeznaczone będą na turnus wypoczynkowy dla grupy ok 20 dzieci plus opiekunowie z Domów Dziecka w Kirgistanie. Są to dzieci do lat siedmiu.
➡️Przewidywany koszt pobytu jednego dziecka wynosi około 8 USD na dzień.
➡️Poszukiwani są również Wolontariusze do pomocy przy opiece nad dziećmi.
Rehabilitacyjne Centrum dla Dzieci mieszczące się na brzegu jeziora Issyk-kul, niedaleko wioski Dżanisz. Podobne dwa turnusy były organizowane już wcześniej.
Nad wszystkimi obozami czuwał budowniczy ośrodka – br. Damian Wojciechowski SJ, a nad stroną opiekuńczą obozów dla dzieci i młodzieży ks. Jerzy Jędrzejewski, ks. Remigiusz Kalski SJ oraz s. Bogumiła ze Zgromadzenia Szkolnych Sióstr Świętego Franciszka.
W organizacji obozów pomagało 30 wolontariuszy z różnych krajów: Kirgizji, Polski, Szwajcarii, Anglii, Belgii, Słowenii, Ukrainy i Rosji.

Dzieci na obozie rehabilitacyjnym w 2018r.

Ponadto realizujemy:

PolioPlus Program

Rotary International od 1979 prowadzi szczepienia dzieci przeciw polio, czyli chorobie Heinego-Medina

więcej » https://www.rotary.org/myrotary/en/take-action/end-polio

 


Global Water Program

Rotary pomaga zapewnić czystą wodę tysiącom ludzi na całym świecie
więcej »https://www.rotary.org/myrotary/en/learning-reference/about-rotary/water-and-sanitation 

(C) Copyright by: rotarye-clubpoland.pl – 2018
Projekt i wykonanie Agencja Internetowa OWLSTUDIO.pl w Kielcach – 2018