"Service Above Self"

Rotary International

Rotary International

Rotary International – to międzynarodowa organizacja założona w 1905 roku, w Chicago przez amerykańskiego adwokata Paula P. Harrisa.

Rotary International (RI) jest stowarzyszeniem klubów Rotary na świecie, kierującym się credo: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (ang.: Service Above Self). Najkrótsza zaś definicja tej organizacji brzmi: „Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie”.

Pierwszym celem Rotary International jest pobudzanie, promowanie, rozszerzanie oraz nadzorowanie klubów na całym świecie, drugim – koordynowanie i ogólne ukierunkowywanie działań na arenie międzynarodowej. Kluby Rotary są zgrupowane w regiony geograficzne, zwane Dystryktami Rotary (każdy około 45 klubów). Na czele każdego z nich stoi gubernator dystryktu, występujący przez jeden rok jako członek zarządu RI i reprezentujący międzynarodową radę dyrektorów.

Obecnie na całym świecie istnieje ponad 520 Dystryktów Rotary, zgrupowanych w 6 regionów, a jednym z nich jest CEEMA (Europa kontynentalna, wschodnie wybrzeże Morza ŚródziemnegoAfryka). W rejonach, gdzie nie istnieje struktura podziału na dystrykty, Rotary jest zorganizowane w formie special extension areas. Rada dyrektorów odbywa posiedzenia zazwyczaj cztery razy w roku i jest ciałem, które wytycza kierunki polityki Rotary International. W jej skład wchodzi prezydent oraz prezydent elekt RI, a także 16 innych dyrektorów, pochodzących z całego świata. Prezydent pełni swą funkcję tylko jeden rok, natomiast dyrektorzy – dwa lata. Wszyscy członkowie kierownictwa Rotary szczebla międzynarodowego oraz lokalnego sprawują swe funkcje jako wolontariusze nie pobierający wynagrodzenia. Sekretariat RI, składający się z kilku biur, udziela klubom Rotary pomocy przy realizacji projektów i w działaniach dotyczących sprawowanej służby.

Światowa siedziba Rotary mieści się na przedmieściu Chicago, w Evanston, stan IllinoisStany Zjednoczone. Regionalne biuro Rotary International na Europę i Afrykę ma siedzibę w Zurychu w Szwajcarii. Pozostałe siedem biur oddziałowych działa w ArgentynieAustraliiBrazyliiIndiachJaponiiKorei i na Filipinach.

Więcej na temat ruchu Rotary  możesz przeczytać na stronach http://www.rotary.org.pl/ oraz https://www.rotary.org/

(C) Copyright by: rotarye-clubpoland.pl – 2018
Projekt i wykonanie Agencja Internetowa OWLSTUDIO.pl w Kielcach – 2018